LogowanieRegulamin PDF Drukuj Email
Autor: Administrator   
piątek, 07 października 2011 20:19

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa wszelkie zasady korzystania z serwisu (nazwa Twojego Serwisu) znajdującego się pod adresem http://www.twojadres.pl

2. Serwis nie bierze udziału w transakcjach i jest jedynie platformą łączącą sprzedających z kupującymi. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji transakcji.

3. Serwis nie bierze udziału w sporach między użytkownikami serwisu i nie angażuje się w żadne czynności prawne.

4. Dane kontaktowe ogłoszeniodawców zawarte w ogłoszeniach serwisu mogą być wykorzystywane wyłącznie do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ogłoszenia. Wykorzystywanie ich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

5. Serwis nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z treścią ogłoszeń i nie odpowiada za błędy w ogłoszeniach.

Ogłoszenia

1. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w ogłoszeniu. Zamieszczane ogłoszenie musi być zgodne z prawem i ogólnie przyjętymi obyczajami.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji ogłoszenia, a także usunięcia , gdy zostaną naruszone postanowienia regulaminu.

3. Ogłoszenia będą publikowane na okres wybrany przez ogłoszeniodawcę według aktualnego cennika. Aktualny cennik dostępny jest po wybraniu opcji „publikuj ogłoszenie”.

4. Opłata pobierana za publikację ogłoszenia nie podlega zwrotowi.

5. Wszelkie reklamacje dotyczące publikacji ogłoszenia, należy zgłaszać na adres e-mail serwisu.

Prawa autorskie i postanowienia końcowe

1. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie bez zgody autora jest zabronione.

2. Wykorzystywanie nazwy serwisu bez zgody właściciela jest zabronione.

3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w dostępie bądź nieprawidłowościach na stronach wynikających z winy dostawcy usług internetowych.

4. Regulamin może ulec zmianom bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.